Gizlilik Sözleşmesi

Bu sistemi kullanan herkes aşağıdaki gizlilik sözleşmesini kabul etmiş sayılır

KULLANICI SÖZLEŞMESİ / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI METNİ


Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmenin Onaylanması

Kurs bağlantısı ile giriş yapan kullanıcı bilgilerini girip onayladıktan sonra sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmetler

Surucukurslari.net Sürücü Kursları için geliştirmiş olduğu ürün ve hizmetler ile sınav başarı oranını yükseltmeyi ve daha bilinçli sürücüler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim alanlarında interaktif çözümler sunmaktadır.

Yükümlülükler

Sürücü kursu panelinden girebileceği gibi kursa oluşan özel kod ile de giriş sağlanabilir. Kullanıcıların uygulamalar üzerindeki talep ettiği her hizmetin doğruluğundan ve geçerli bir etkinlik sağladığından kendileri sorumludur. Sisteme zarar verecek atak ve etkilerin tespit edilmesi halinde oluşacak zararların tahsil edileceğini kabul eder.

Sorumluluklar

Kullanacağınız ürün ve hizmetlerin güncelleştirilmesi, bakım ve teknik desteği verilir. Talep edildiği durumlarda Sürücü Kurslarına ürün ve hizmetlerinin satılması sağlanır. Kullanıcı oluşturmak bu kullanıcıların bilgilerinin güncelleştirilmesi sağlanır. (Şifre ve Telefon) Ödemelerin periyodik olarak senelik yapılması gereklidir. Bu bedel bazı ürünler için güncelleştirme olarak da daha makul ücretler yansıtılmaktadır. Ücret ödemesini yapmayan kurum ve kuruluşun hizmeti sınırlandırılır veya kapatılır.Kişisel verilerin korunması kanunu

Kişisel Verileriniz Koruma Altında


 

Değerli Kursiyerimiz,


Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.


Genel Kanun Kapsamı


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Surucukurslari.net olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?**


İnteraktif eğitim ürünleri kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,


Yaptığımız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için isim, soy isim, telefon numarası ve diğer bilgilerinizi kaydetmek,


İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,


Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,


Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil bankacılık vb.) ortamında işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,


İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Kuruluşlarımızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Kuruluşlarımız içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Kuruluşlarımız içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Kuruluş hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, Pazar araştırması yapmak,


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?


Kişisel verilerinizi birlikte iş birliği yaptığımız veya destek aldığımız yurtiçi – yurtdışı otomotiv sektöründe bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte eğitim alanında eğitim veren kurum veya kuruluşlar, bunun acenteliğini, aracılığını ve müşteri desteği sağlayan çağrı merkezleri ile paylaşımını sağlıyoruz.


Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?


Kişisel verileriniz isim, soy isim, e-posta ve telefon numarası olarak ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda sistemimizde kayıt olmaktadır.


Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?


Dilediğiniz zaman Kuruluşlarımıza başvurarak kişisel verilerinizin;


İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için https://www.kvkk.gov.tr/ Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


İyi günler, sınavda başarılar dileriz.


*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)


**Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Kuruluşumuz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.


 


Ürün kullanımını gerçekleştiren kişi bu sözleşmede yazılı olan her şeyi kabul etmiş sayılır.